Bicchieri


3oz bianchi NEUTRO FSC
3oz bianchi NEUTRO FSC 
3oz bianchi PAPER CLASSIC FSC
3oz bianchi PAPER CLASSIC FSC 
4oz bianchi NEUTRO FSC
4oz bianchi NEUTRO FSC 
4oz bianchi PAPER CLASSIC FSC
4oz bianchi PAPER CLASSIC FSC 
6oz bianchi NEUTRO FSC
6oz bianchi NEUTRO FSC 
6oz bianchi PAPER CLASSIC FSC
6oz bianchi PAPER CLASSIC FSC 
6oz bianchi PAPER FSC
6oz bianchi PAPER FSC 
7oz bianchi NEUTRO FSC
7oz bianchi NEUTRO FSC 
7oz bianchi PAPER FSC
7oz bianchi PAPER FSC 
7oz rosso PAPER FSC
7oz rosso PAPER FSC 
9oz bianchi NEUTRO FSC
9oz bianchi NEUTRO FSC 
9oz bianchi PAPER FSC
9oz bianchi PAPER FSC 
12oz bianchi PAPER FSC
12oz bianchi PAPER FSC 
12oz bianchi NEUTRO FSC
12oz bianchi NEUTRO FSC 
Coperchi trasparenti per 3 oz R-PET
Coperchi trasparenti per 3 oz R-PET  
Coperchi per 200/250/300/350 slim R-PET
Coperchi per 200/250/300/350 slim R-PET 
coperchi per 3oz trasparente PLA BIO
coperchi per 3oz trasparente PLA BIO 
coperchi per diametro 70 traslucido PS Week end
coperchi per diametro 70 traslucido PS Week end 
coperchi per diametro 78 trasparente PLA BIO
coperchi per diametro 78 trasparente PLA BIO 
coperchi per diametro 88 trasparente PLA BIO
coperchi per diametro 88 trasparente PLA BIO 
coperchi per diametro 70 trasparente PLA BIO
coperchi per diametro 70 trasparente PLA BIO 
Coperchi per diametro 63-70 trasparenti R-PET
Coperchi per diametro 63-70 trasparenti R-PET  
Cop. Dome per diametro 78 Trasparenti PET
Cop. Dome per diametro 78 Trasparenti PET