PLA

PRODOTTI CERTIFICATI certif logo


200 Transparents Bio PLA
200 Transparents Bio PLA 
250 Transparents Bio PLA
250 Transparents Bio PLA 
400 Transparents Bio PLA
400 Transparents Bio PLA 
Coupelles Bio PLA
Coupelles Bio PLA 
170 Dessert Bio PLA
170 Dessert Bio PLA 
203 blanches Bio PLA
203 blanches Bio PLA 
203 creuses Bio PLA
203 creuses Bio PLA 
206 blanches Bio PLA
206 blanches Bio PLA 
220 blanches Bio PLA
220 blanches Bio PLA 
220 creuses Bio PLA
220 creuses Bio PLA 
165 carrées blanches  Bio PLA
165 carrées blanches Bio PLA 
Cuillères Blanches Bio PLA
Cuillères Blanches Bio PLA 
Couteaux Blancs Bio PLA
Couteaux Blancs Bio PLA 
Fourchettes Blanches Bio PLA
Fourchettes Blanches Bio PLA 
BIS+1(Col.+For.+To.1V)PLA BIA NEU
BIS+1(Col.+For.+To.1V)PLA BIA NEU 
TRIS+1(Col.+For.+To.1V)PLA BIA NEU
TRIS+1(Col.+For.+To.1V)PLA BIA NEU